Read more: Membuat Readmore Otomatis di Blog | ALI BLOGGERS COMMUNITY

Mengenai Saya

Foto saya
saya bukanlah seorang lelaki yang sempurna dan aku sangat bnyk mempunyai kelemahan akan tetapi dengan beberapa kelebihanku aku tutupi kekurangan ku dengan kelebihanku yang aku punya

Nama ghazwah yang terjadi pada zaman ar-Rasul shallaLLAHu ‘alaihi wa sallam.

Selasa, 25 Oktober 2011
NAMA GHAZWAH dan  WAKTU dan TEMPAT

Hijriah/Masehi

1. Waddan (al-Abwa’) Shafar 2 H Agust 623 M Waddan
2. Bawath R. Awal 2 H Sept 623 M Bawath
3. Dzul Usyairah J. Ula 2 H Nov 623 M Al-’Usyairah
4. Badar Ula/Kecil J. Akhir 2 H Des 623 M Lembah Safawan
5. Badar Kubro/Besar Ramadhan 2 H Maret 624 M Badar
6. Bani Sulaim Syawal 2 H April 624 M Qarqarah al-Kudr
7. Bani Qainuqa’ Syawal 2 H April 624 M Madinah
8. As-Sawiq Dzulhijjah 2 H Jun 624 M Qarqarah al-Kudr
9. Dzu Amar (Ghathafan) Muharram 3 H Jul 624 M Dzu Amar
10. Buhran (Bahran) R. Awal 3 H Sept 624 M Bukit Buhran
11. Uhud Syawwal 3 H Maret 625 M Bukit Uhud
12. Hamraul Asad Syawwal 3 H Maret 625 M Hamraul Asad
13. Bani an-Nadhir R. Awal 4 H Agust 625 M Tepi kota Madinah
14. Dzatu ar-Riqo’ Sya’ban 4 H Jan 626 M Dzatu ar-Riqo’
15. Badar Akhir Sya’ban 4 H Jan 626 M Badar
16. Daumatul Jandal R. Awal 5 H Agust 626 M Daumatul Jandal
17. Bani al-Musthloliq Sya’ban 5 H Jan 627 M Al-Muraisi’
18. Khandaq Syawwal 5 H Feb 627 M Madinah
19. Bani Quraizah Dzulqa’dah 5 H Maret 627 M Tepi kota Madinah
20. Bani Lihyan J. Ula 6 H Sept 627 M Gharran
21. Dzi Qarad J. Ula 6 H Sept 627 M Dzu Qarad
22. Hudaibiyah Dzulqa’dah 6 H Maret 628 M Hudaibiyah
23. Khaibar Muharram 7 H Mei 628 M Khaibar
24. Umrotul Qada Dzulhijjah 7 H April 629 M Mekkah
25. Fat-hu Mekkah Ramadhan 8 H Jan 630 M Mekkah
26. Hunain Syawwal 8 H Febr 630 M Lembah Hunain
27. Thaif Syawwal 8 H Febr 630 M Thaif
28. Tabuk Rajab 9 H Febt 631 M Tabuk
WaLLAHu a’lamu bish-showâb
1 komentar:

Posting Komentar