Read more: Membuat Readmore Otomatis di Blog | ALI BLOGGERS COMMUNITY

Mengenai Saya

Foto saya
saya bukanlah seorang lelaki yang sempurna dan aku sangat bnyk mempunyai kelemahan akan tetapi dengan beberapa kelebihanku aku tutupi kekurangan ku dengan kelebihanku yang aku punya

PKn

Selasa, 01 Mei 2012

Kerjasama adalah hubungan antar negara atau antar bangsa
Tujuan kerjasama adalah untuk saling menykupi kekurangan suatu negara dengan negara yang lain
Macam-macam kerja sama
- bilateral
- multilateral
Pengertian perjanjian internasional
Adalah perjanjian antar 1 negara atau lebih yang termasuk kedalam anggota PBB yang  bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.
Subjek HI
1.     Negara
2.     Ikatan-ikatan negara
3.     Tahta suci
4.     PMI
5.     Individu
6.     Organisasi internasional
7.     Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Tujuan HI
bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.
Tahap-tahap HI
·        Perundingan
·        Penanda tanganan
·        Persetujuan
·        Pengesahan
Asas HI
-         Asas teritorial (hukum bagi semua orang dan barang yang ada diwilayahnya)
-         Asas kebangsaan (hukum bagi setiap warga negaranya walaupun tinggal di negara asing)
-         Asas kepentingan umum (berdasarkan negara dalam penjagaan kehidupan masyarakat)


Peran mahkamah Internasional
Yaitu sebagai badan pengadilan dalam permasalhan dalam negara yang termasuk kedalam PBB
-         Menerima persoalan negara PBB
-         Menyelasikan persoalan negara PBB
-         Memberi usulan mengenai persoalan kepada majelis umum dan dewan keamanan.

0 komentar:

Posting Komentar